Privacyverklaring

Als bezoeker van www.kortewegconstructie.nl respecteren wij je recht op privacy. Wij garanderen dat wij je persoons- en bedrijfsgegevens op vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen behandelen, geheel overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Achterlaten persoons- of bedrijfsgegevens

Wij delen de informatie die je op onze website achterlaat niet met derden, noch verhuren of verkopen wij deze, tenzij je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken je persoons- en/of bedrijfsgegevens alleen voor het correct behandelen van je vragen, het optimaliseren

Gegevens laten wijzigen of verwijderen

Op elk gewenst moment kunnen wij je gegevens wijzigen of uit onze database verwijderen. Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Mariëlle Korteweg
E info@kortewegconstructie.nl
T 0165 - 51 88 82
M 06 - 46 35 52 45